ΕΔΡΑ:
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 14. 190 04, ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
210 6030539
Fax:
210 6665198
 
E- MAIL
mest@mest.gr